MniejEkranu logo

MniejEkranu.pl_Logo

Ciekawe i nowoczesne lekcje – bez komputerów

Written by Janusz Wardak on niedziela, 14 wrzesień 2014.

Ciekawe i nowoczesne lekcje – bez komputerów

W szkole „Żagle” Stowarzyszenia Sternik, w której pracuję i do której uczęszczają nasi synowie, staramy się możliwie rzadko korzystać z komputerów na lekcjach. W klasach 0-3 ich wykorzystanie jest ograniczone do absolutnego minimum, związanego m.in. z podstawą programową obowiązkowych „zajęć komputerowych”. Nie oznacza to jednak, że lekcje prowadzone są w taki sam sposób jak 50 lat temu, kiedy uczniowie siedzący sztywno w ławkach, mieli do dyspozycji tylko ołówek, zeszyt, podręcznik i tablicę. Szczególnie uczniowie klas młodszych i szczególnie chłopcy potrzebują dużej dynamiki lekcji, możliwości poruszania się i pracy w grupach.

Opracowane przez szkołę i załączone poniżej krótkie filmy pokazują sposób pracy na lekcjach języka polskiego, matematyki  języka angielskiego. Na filmach widzimy nowoczesne, ciekawe i – co ważne – dostosowane do temperamentu i specyfiki uczenia się chłopców lekcje, zaangażowanych i kompetentnych nauczycieli, radosnych i zainteresowanych nauką uczniów. Na lekcjach matematyki widoczne jest wykorzystanie nieco nietypowych jak na szkołę przyrządów – miarki krawieckiej, kostek do gry, spinaczy do prania. 

Nowoczesne i ciekawe lekcje bez komputera, tableta i tablicy interaktywnej? – to jak najbardziej możliwe!

Nauka czytania:

 

Matematyka:

 

Język angielski:

 

Inne filmy o szkołach "Żagle" i "Strumienie" Stowarzyszenia Sternik na YouTube.

 

 

blog comments powered by Disqus