MniejEkranu logo

MniejEkranu.pl_Logo

Czy komputery pomagają w nauce?

Written by Janusz Wardak on sobota, 30 sierpień 2014.

Czy komputery pomagają w nauce?

W czerwcu tego roku Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) związany z MEN opublikował artykuł „Nowe technologie mogą pomóc się uczyć, ale i mogą zaszkodzić”, w którym zostały przeanalizowane niektóre wyniki badania PISA, przeprowadzanego na dużej grupie 15-latków z krajów OECD, a więc także z Polski. W artykule tym chyba po raz pierwszy oficjalny organ polskiej oświaty, jakim jest IBE, wyraził swoje zaniepokojenie możliwością negatywnego oddziaływania mediów elektronicznych na wyniki w nauce. 

Niestety, analiza wyników testów PISA w relacji do korzystania przez uczniów z technologii informatycznych została przeprowadzona mocno wybiórczo. Jako ilustrację tych stwierdzeń użyto poniższego wykresu, który pokazuje zależność poziomu umiejętności matematycznych uczniów od wykonywania przez nich różnych aktywności związanych z komputerami. Dane, jakie widzimy na wykresie, zdają się potwierdzać przedstawioną w tytule tezę, że „nowe technologie mogą pomóc się uczyć, ale i mogą zaszkodzić”. „Najlepsze wyniki w PISA mieli ci, którzy umiarkowanie często przy użyciu komputera odrabiali prace domowe, dzielili się materiałami związanymi z nauką szkolną.” – stwierdza w artykule dr Michał Sitek z IBE.

 

Kłopot polega na tym, że wykres ten ma tak zrównoważony kształt tylko wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę wyłącznie aktywności komputerowe uczniów w domu. Kiedy sprawdzimy, jaki jest związek między różnymi rodzajami pracy przy komputerze w szkole a wynikami w testach PISA, wynik okazuje się zaskakująco negatywny. Jak widać na poniższym wykresie, w przypadku praktycznie wszystkich rodzajów aktywności przy komputerze, wykonywanych w szkole, istnieje negatywna korelacja ich intensywności ze średnimi wynikami w teście PISA 2012. Na wykresie pokazano dane z Polski, ale średnie dane krajów OECD niewiele od nich odbiegają.

 

Może nadszedł więc czas na poważną dyskusję nad celowością lub przynajmniej sposobem realizacji masowych inwestycji w obszarze informatyzacji klas szkolnych. 

Jeśli macie własne doświadczenia lub refleksje w tej dziedzinie – zapraszam do dyskusji. Ja postaram się w kolejnych wiadomościach na blogu przedstawić więcej informacji na ten temat.

blog comments powered by Disqus