MniejEkranu logo

MniejEkranu.pl_Logo

Artykuły otagowane: Sternik

Ciekawe i nowoczesne lekcje – bez komputerów

Written by Janusz Wardak on niedziela, 14 wrzesień 2014.

Ciekawe i nowoczesne lekcje – bez komputerów

W szkole „Żagle” Stowarzyszenia Sternik, w której pracuję i do której uczęszczają nasi synowie, staramy się możliwie rzadko korzystać z komputerów na lekcjach. W klasach 0-3 ich wykorzystanie jest ograniczone do absolutnego minimum, związanego m.in. z podstawą programową obowiązkowych „zajęć komputerowych”. Nie oznacza to jednak, że lekcje prowadzone są w taki sam sposób jak 50 lat temu, kiedy uczniowie siedzący sztywno w ławkach, mieli do dyspozycji tylko ołówek, zeszyt, podręcznik i tablicę. Szczególnie uczniowie klas młodszych i szczególnie chłopcy potrzebują dużej dynamiki lekcji, możliwości poruszania się i pracy w grupach.